Όροι χρήσης για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον έμπορο

Όροι χρήσης του E-SHOP SKY OPTICS

 

 1. ΘΕΜΑ

 

Αρ.1.  Οι όροι χρήσης αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Sky Optic Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 203514101 με έδρα και διεύθυνση διοίκησης Sofia 1000, Alexander Stamboliyski 27A εφεξής αναφερόμενοι ως  "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ" , και των πελατών εφεξής αναφερόμενοι ως  ΧΡΗΣΤΕΣ στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου  SKY OPTIC, εφεξής αναφερόμενοι ως "SKY OPTIC".

 

 

"ІІ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Αρ.2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών:

 1. Όνομα του προμηθευτή: Sky Optic Ltd.
 2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Sofia 1000, Alexander Stamboliyski 27A
 3. Διεύθυνση για την δραστηριότητα και διεύθυνση για την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτές: Βουλγαρία, Sofia 1000, Alexander Stamboliyski 27A .
 4. Αλληλογραφία: Βουλγαρία, Σόφια 1000, Alexander Stamboliyski 27Α , τηλ. +359 897 038 350
 5. ΑΦΜ 203514101,
 6. Επόπτες:", 

(1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov ""№ 2
τηλ .: 02 / 91-53-515; 02 / 91-53-519
φαξ: 02 / 91-53-525
Email: [email protected], [email protected]
Ιστοσελίδα:  www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών
Διεύθυνση: 1000 Sofia, Slaveykov 4A , 3ος, 4ος και 6ος όροφος
τηλ .: 02/933 0565
φαξ: 02/9884218
τηλ.επικοινωνίας: 0700 111 22
Ιστοσελίδα:  www.kzp.bg

 1. ΑΦΜ BG 203514101

 

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Αρ. 3.  Το SKY OPTIC  είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαθέσιμη στο https://skyoptic.gr , μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να κάνουν συμβάσεις για την πώληση και την παράδοση αγαθών που προσφέρει ο προμηθευτής στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Να δημιουργούν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα του προμηθευτή και να χρησιμοποιούν πλέον υπηρεσίες και παροχή πληροφοριών;
 2. Να δουν τα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης;
 3. Να κάνει συμβόλαια πώλησης και παράδοσης με τον προμηθευτή που προσφέρει η πλατφόρμα  SKY OPTIC;
 4. Να πραγματοποιεί πληρωμές σε σχέση με τα συμβόλαια μέσω της πλατφόρμας
 5. Να παίρνουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC;
 6. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC
 7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας  SKY OPTIC  στο διαδίκτυο ·
 8. Να ασκούν το δικαίωμα άρνησης, όταν είναι εφικτό, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Αρ. 4.  Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  οργανώνει την παράδοση των προϊόντων και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Αρ. 5. (1)  Οι Χρήστες κάνουν σύμβαση αγοράς με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα της  SKY OPTICS 

(2)  Σύμφωνα με τη σύμβαση για αγορά που έχει καθορίσει μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα , ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  υποχρεούται να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας του Χρήστη. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τα λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών πρην να κάνουν την παραγγελιά τους.

(3)  Οι Χρήστες πληρώνουν στον Προμηθευτή της πλατφόρμας SKY OPTIC  αμοιβή για τα προϊόντα σύμφωνα με τους όρους χρήσης, που ορίζονται στην πλατφόρμα  SKY OPTIC . Η αμοιβή είναι το ποσό της που ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα  SKY OPTIC 

Ар. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πрρομηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με την σύμβαση πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων. και την ηλεκτρονική υπογραφή και αρ. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα άτομα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισάξει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

 

 1. Εγγραφή για την χρήση του  SKY OPTIC

Αρ. 7. (1)  Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το  SKY OPTICS  για την αγορά προϊόντων ο Χρήστης θα πρέπει να εισάξει το όνομα χρήστης και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση ή να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσω του λογαριασμού του στο facebook ή στο google, με το οποίο θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης

(2)  Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, πραγματοποιώντας διαδικτυακή εγγραφή στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτήν. Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να κάνουν παραγγελίες για παράδοση προϊόντων και προφίλ από τα κοινωνικά δίκτυα facebook και google.

(3) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα του στο καλάθι καταναλωτών και πατώντας το κουμπί "Παραγγελία" ή "Αγορά αυτού του προϊόντος", ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με τους όρους χρήσης, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να τηρεί χωρίς όρους.

(4) Ο Προμηθευτή επιβεβαιώνει την παραγγελία του Χρήστη μέσω e-mail και προκύπτουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ αυτού και του Προμηθευτή.

(5) Κατά την δημιουργία της εγγραφής ή της παραγγελίας, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να δώσει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης αναλαμβάνει να ενημερώσει τα δεδομένα που καθορίζονται στην εγγραφή ή την παραγγελία του σε περίπτωση αλλαγής.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Αρ. 8. (1)  Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC προκειμένου να κάνουν αγορές στην πλατφόρμα  SKY OPTIC .

(2) Στις περιπτώσεις παραγγελίας χωρίς εγγραφή από τον Χρήστη, ο τελευταίος αποδέχεται τους όρους χρήσης κατά τη παράδοση. Θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης με την παράδοση της παραγγελίας.

Αρ. 9. Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση αγοράς στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Είσοδος στο σύστημα για την δημιουργία παραγγελιών στην πλατφόρμα  SKY OPTIC.

(2) Επιλογή σε ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και πρόσθεση σε μια λίστα αγορών.

(3) Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για εξατομίκευση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση.

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση

(5) Επιλογή μεθόδου και στιγμή για την πληρωμή της τιμής.

(6) Επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Προμηθευτή.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρ 10. (1)  Ο Προμηθευτής και οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις αγοράς , που δηλώνονται από τους Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουν επιλεχθεί με μία ηλεκτρονική δήλωση και από έναν κατάλογο προϊόν.

(2) Ο προμηθευτής μπορεί να οργανώσει μαζί και ταυτόχρονα την παράδοση των εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν με ξεχωριστές συμβάσεις αγοράς.

(3) Τα δικαιώματα των χρηστών για τα παραδοθέντα προιοντα ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα παραδοθέντα προϊόντα δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοράς άλλων προϊόντων.Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ικανότητα ενός καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης ορισμένων προϊόντων δεν επηρεάζει τις συμβάσεις πώλησης άλλων προϊόντων που έχουν παραδοθεί στον καταναλωτή.

(4) Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων, τα οποία παραδίδονται διαφημιστικά μαζί με άλλα προϊόντα σε ένα σετ, εφαρμόζονται οι κανόνες παράδοσης και επιστροφής του αντίστοιχου σετ, όπως ανακοινώνονται στο προφίλ των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αρ. 11.  Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα προϊόντα για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.

Αρ. 12. (1) Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή για τα ξεχωριστά συμβόλαια πώλησης ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας των προϊόντων ή κατά την παράδοσή του με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. "με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY) ή
 2. με τραπεζική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζεται στην πλατφόρμα  SKY OPTIC, ή
 3. αντικαταβολή κατά την παράδοση"

(2)  Όσον αφορά τα εμπορεύματα, τα οποία παραδίδονται διαφημιστικά μαζί με άλλα προϊόντα σε ένα σετ, η τιμή αναφέρεται μόνο στο σύνολό του και δεν μπορεί να διαχωριστεί για ξεχωριστά προϊόντα από το σετ.

(3) Προϊόντα , τα οποία είναι σε προσφορά και παραδίδονται μαζί με άλλα προϊόντα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραγγελίας και μπορούν να επιστραφούν μόνο ως σύνολο. Μόνο τότε ο χρήστης εχει το δικαίωμα επιστροφή χρημάτων.

(4) Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για ένα μόνο από τα προϊόντα σε ένα σύνολο σύμφωνα με την παρ. 2, ο Προμηθευτής επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε μέχρι το ποσό της κανονικής ή μειωμένης τιμής των δεσμευμένων αγαθών και εάν αυτή η τιμή υπερβαίνει το ποσό που πληρώθηκε για το σετ, ο Χρήστης πρέπει να πληρώσει αναλόγως έως ότου επιτευχθεί η κανονική τιμή, διαφορετικά δεν έχει κανένα δικαίωμα διατήρησης του προϊόντος, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εφαρμόζεται ανάλογα με το άρ. 16.

(5) Τα προϊόντα που πωλούνται στην Outlet του ιστότοπου του Προμηθευτή πωλούνται ξεχωριστά από τα άλλα προϊόντα και παραγγέλλονται με ξεχωριστή παραγγελία, καθώς η παραγγελία για προϊόντα από το Outlet και τα άλλα προϊόντα δεν μπορούν να συνδυαστούν. Ωστόσο, ο Προμηθευτής μπορεί να κανονίσει την ταυτόχρονη παράδοση των προϊόντων από την Outlet και από τον κύριο ιστότοπο, εάν αγοράζονται από τον ίδιο Χρήστη με την ίδια διεύθυνση.

 

VII.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Αρ. 13.  Οι κανόνες αυτής της ενότητας VII αυτών των όρων ισχύουν μόνο για χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο  SKY OPTICS, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών, ο νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και η οδηγία 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Αρ. 14. (1)  Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα  SKY OPTIC.

(2) Η τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  στο προφίλ κάθε προϊόντος. Ο Χρήστης έχει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί μια μεμονωμένη τιμή για ορισμένα προϊόντα μέσω της διεπαφής με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση διαπραγμάτευσης μεμονωμένης τιμής για το αντίστοιχο προϊόν, αυτή θεωρείται η τιμή που ο Χρήστης πρέπει να πληρώσει για αυτό.

(3) Η αξία του κόστους αποστολής και μεταφοράς που δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των προϊόντων καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες όταν επιλέγουν τα προϊόντα για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(4) Οι μέθοδοι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται στους όρους χρήσης και προσφέρονται στον χρήστη μέσω της πλατφόρμας  SKY OPTIC.

(5) Οι πληροφορίες που προσφέρονται στους χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών μπορούν να προσφέρονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας  SKY OPTIC  ή μέσω e-mail.

Αρ. 15. (1)  Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  έχουν το δικαίωμα να δέχονται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους χρήστεσ για την πώληση προϊόντων και την παράδοσή τους.

(2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα αν θα πληρώσει στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  την τιμή των μεταφορικών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσής.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του χρήστη είναι ίση ή μεγαλύτερη από 300 ευρώ η πληρωμή γίνεται μόνο με κατάθεση χρημάτων

Αρ. 16. (1) Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση και χωρίς να δηλώσει γιατί, να επιστρέψει σε 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων από τον Προμηθευτή.Aυτό γίνεται μέσω φόρμας επιστροφής στην ιστοσελίδα https://skyoptic.gr/oroi-kai-proypotheseis και στο Παράρτημα № 1 στους 'ορους χρήσης. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες επίσης και στο Παράρτημα № 2

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. για παράδοση προϊόντων που έχουν παραγγελθεί από τον χρήστη σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις. Τέτοια προϊόντα κατά τους όρους χρήσης είναι οι σκελετοί και τα γυαλιά που κατασκευάζονται σύμφωνα με την ατομική διαμόρφωση και ανάγκη του πελάτη μέσω των μηχανισμών για μεμονωμένη διαμόρφωση παραγγελίας από τον ιστότοπο;
 2. για την παράδοση των προϊόντων ενδέχεται να υποστούν πιθανές αλλοιώσεις στην ποιότητα τους η να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής ;
 3. για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που αποσφραγίζονται μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας ;
 4. για την παράδοση προϊόντωντα οποία, μετά την παράδοση και, από τη φύση τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα προϊόντα από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν;

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών που ορίζονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης,η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία της παροχής των πληροφοριών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης μεσώ της φόρμας στην πλατφόρμα ή στην διεύθηνση(Παράρτημα № 1)

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά εξ αποστάσεως ο προμηθευτής θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε απο τον χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήτη να αποχωρήσει από τη σύμβαση.

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον Χρήστη και αφαιρείται από το ποσο για επιστροφή χρημάτων εκτός και αν ο Χρήστης επιστρεφεί με δικά του έξοδα αποστολής. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα μεταφορικά έξοδα όταν ο χρήστης έχει επιλέξει διαφορετικό τρόπο επιστροφής από το φθηνότερο που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να δαιτηρήσει τα προϊόντα και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς κατά την διάρκεια της περιόδου σύμφωνα με παρ.1

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του να αποχωρήσει από τη σύμβαση μέσω του τυποποιημένου εντύπου για αποχώρηση με τον Προμηθευτή στέλνοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή, που διατίθεται στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και στο Παράρτημα 1 .

(8) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα που ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει , μπορεί να κρατήσει την επιστροφή των ποσών στον καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα προϊόντα ή έως ότου ο καταναλωτής αποδείξει ότι έχει στείλει τα προϊόντα πίσω, ανάλογα ποιο από τα δύο είχαν συμβεί νωρίτερα.

(9) Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων, στα οποία παραδίδονται διαφημιστικά μαζί με άλλα προϊόντα σε ένα σύνολο (τα λεγόμενα bundle ), κατά την άσκηση του δικαιώματος υποχώρησης=ς του Χρήστη βάσει του νόμου της Προστασίας των Καταναλωτών. Στον καταναλωτή επιστρέφεται το αντίστοιχο μειωμένο ποσό. Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία τιμών των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε περίπτωση που δεν αγοράζονται μαζί (δηλαδη η αναλογία μεταξύ μη μειωμένων προϊόντων) σύμφωνα με το άρθρο .12, παρ. 4.

(10) Ανεξάρτητα από την παραπάνω προυποθέσεις ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το προϊόν σε μορφή που να επιτρέπει την επακόλουθη πώλησή του, εκτός εάν το άνοιγμα της συσκεθασίας των προϊόντων οδηγεί σε σαφή παραβίαση της εμπορικής εμφάνισης όπως(και, όχι μόνο) κατεστραμμένη συσκευασία(κουτί), αεροστεγή συσκευασία και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Σε περίπτωση κατεστραμμένου εμπορευμάτος, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί την ανάκληση από τη σύμβαση ή να χρεώσει το κόστος στο χρήστη.

(11) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει αυτού του άρθρου, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει επίσης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης για το περιεχόμενο προϊόν bonus που ανήκει στο σύνολο της παραγγελίας . Η αξία του περιεχομένου bonus δεν επιστρέφεται στον Χρήστη, αλλά υπόκειται στην επιστροφή μαζί με το κύριο προϊόν.

(12) Μετά από την αποδοχή των δεμάτων για τα οποία έχει ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Προμηθευτής θα επιθεωρήσει τα προϊόντα και μπορεί να αρνηθεί να τα αποδεχτεί εάν διαπιστώσει ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι διαφορετικά από αυτά που παραδόθηκαν στον Χρήστη.

(13) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή της επιστροφής λόγω συστηματικής παραγγελίας και απόρριψης σε σύντομα διαστήματα και από το ίδιο άτομο και σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την καλή πίστη του Χρήστη.

(14) Επιπρόσθετως του δικαιωμάτος της απόσυρσης, ο αιτών δικαιούται επίσης μια νομιμή διετή εγγύηση για το σύνολο των προιύντων, με συμβόλαιο πώλησης εγγυούμενο από το Νόμο περί Προστασίας του Καταναλωτή.

"Αρ. 17. (1) Η προθεσμία παράδοσης είναι από 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, επιπλέον μπορεί να καθοριστεί για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας της  SKY OPTIC.

(2) Εάν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα προϊόντα , είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον καταναλωτή και να κάνει επιστροφή χρημάτων(αν χρειάζεται).

(3) Η παράδοση πραγματοποιείται μέσω κούριερ και τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή εκτός και αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στους όρους χρήσης

Αρ. 18. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση των προϊόντων που πουλά.

Αρ. 19.  (1)  Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει τα γυαλιά, και να επιλέξει ποια από αυτά θα δεχτεί κατά την παράδοση.

(2) Για την εκτέλεση της δοκιμής σύμφωνα με την παρ. 1, Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγείλει έως και 2 ζεύγη γυαλιών σε μία παραγγελία. Σε περίπτωση που κάνετε ασυνήθιστα πολλές παραγγελίες για γυαλιά σύμφωνα με την παρ.1, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να περιορίσει την παράδοση γυαλιών στον Χρήστη και να περιορίσει ή να αρνηθεί την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους της παραγγελίας του χρήστη.

(3) Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση παραγγελίας για ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα προϊόντων εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η παραγγελία έχει γίνει με κακή πίστη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Προμηθευτή κάνει την προσπάθεια να προσδιορίσει την αντικειμενική πραγματική κατάσταση

(4) Ξεχωριστά διαμορφωμένες παραγγελίες σκελετών και γυαλιών που έχουν γίνει μέσω της ιστοσελίδας απεικονίζονται ως η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων από τα οποία αυτά αποτελούνται το επιτρέπουν αυτά για την οπτικοποίησης του προϊόντος

Αρ. 20. (1) Κάθε Χρήστης που έχει παραγγείλει προϊόντα στην πλατφόρμα  SKY OPTIC μπορεί να επωφεληθεί από την επιλογή "Δοκιμή πριν την πληρωμη Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί για μεμονωμένη παραγγελία . Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί για μεμονωμένη παραγγελία πελατών μέσω της ιστοσελίδας για την διαμόρφωση συγκεκριμένων σκελετών και γυαλιού σε ξεχωριστό προϊόν.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης πληρώσει για το παραγγελθέν προϊόν, θεωρείται αποδεκτό και εγκεκριμένο.

(3) Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να πληρώσει για το παραγγελθέν προϊόν και το επιστρέψει στον διανομέα σε εμπορική μορφή, η παραγγελία θεωρείται απορριφθείσα και το παραδοθέν προϊόν επιστρέφεται στον Προμηθευτή, χωρίς επιπλέον κόστος για τον Χρήστη.

Αρ. 21.  (1)  Όλα τα μεταφορικά έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων και η επιστροφή της μη αποδεκτής παραγγελίας επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή.

(3) Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρ. 16, παρ. 1, τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον Χρήστη, καθώς ο ίδιος οργανώνει με δικά του έξοδα την επιστροφή , καθώς αυτά τα έξοδα αφαιρούνται από το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί από τον Προμηθευτή , όπως ορίζεται στο άρθρο. 16, παρ. 5.

 

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ap. 22. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  μπορεί να οργανώσει την παράδοση των παραγγελιών στον Χρήστη μέσω κούριερ εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν ο όρος υπό παρ. 1 δεν συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής οργανώνει την παράδοση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αρ. 23. (1)  Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα προϊόντα κατά τη στιγμή της παράδοσης και της και εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις να ειδοποιήσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC.

(2) Εάν ο Χρήστης δεν ειδοποιήσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  σύμφωνα με την παρ. 1 τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα ότι πληρούν τις απαιτήσεις, εκτός από κρυμμένα ελαττώματα.

Ap. 24.  Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  υποχρεούται να παρέχει την απαραίτητοι υπηρεσία και σέρβιζ για ταπροϊόντα .

Αρ. 25. Για τις περιπτώσεις που δεν διευθετούνται σε αυτήν την ενότητα, εφαρμόζονται οι κανόνες εμπορικής πώλησης, που καθορίζονται στον Εμπορικό Νόμο και στον Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών.

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Aρ. 26. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(2) Από τις 25.05.2018, που είναι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνεται από τον Χρήστη, γραπτώς και για κάθε μια υπόθεση.

(3) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  θα στείλει τα δεδομένα μόνο σε e-mail, το οποίο υποδείχθηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής.

(4) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει τη διαφωνία του.

(5) Ο Χρήστης ή ο καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας  SKY OPTIC  έχει το δικαίωμα να στέλνει ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη ή στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου ή προσφορών για αγορά προϊόντων, ενώ υπάρχει εγγραφή του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πάροχος στην πλατφόρμα  SKY OPTIC .

(6) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής της πλατφόρμας  SKY OPTIC  έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα στην πλατφόρμα  SKY OPTIC 

Ap.27(1)  Ανά πάσα στιγμή, ο Προμηθευτης στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του με καθε μια ή περιστάσεις πληροφορίες απο τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2)"Σε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστης και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Πάροχος της πλατφόρμας  SKY OPTIC  έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ""Διαδικασία για ξεχασμένο όνομα χ και κωδικός πρόσβασης"", που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του  SKY OPTIC .

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ/strong>

Αρ. 28. (1)  Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή της πλατφόρμας  SKY OPTIC, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιεί όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα επηρεάσει τον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. μετά την ειδοποίησή του από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της δεδομένης περιόδου 14 ημερών ότι δεν συμφωνεί και τους απορρίπτει ή
 2. μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή του ότι τους απορρίπτει.
 3. με τη αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του λογαριασμού του στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτη στην πλατφόρμα  SKY OPTIC, σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των όρων θα αποστέλλονται στο e-mail που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα email που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν αποτέλεσμα σε αυτόν.

Ap.29 Ο Προμηθευτής δημοσιεύει τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις στην πλατφόρμα της  SKY OPTIC  μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

 

 1. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αρ. 30.  Οι όροι κ χρήσης και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης
 • με αμοιβαία συναίνεση των δύο συμβαλλομένων γραπτώς;
 • σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιαδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της;
 • σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς;
 • σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη στην πλατφόρμα  SKY OPTIC. Σε αυτήν την περίπτωση, τα συμβόλαια πωλήσεων που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

Αρ. 31.  Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να χρωστά αποζημίωση να τερματίσει τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα  SKY OPTIC  παραβιάζοντας αυτούς τους όρους χρήσης, τη νομοθεσία της ΕΕ, γενικά αποδεκτοί ηθικοί κανόνες ή γενικά αποδεκτοί κανόνες και πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

XII. ΕΥΘΥΝΗ

Aρ. 32.  Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να αποδεσμεύσει από την ευθύνη τους παρόχους στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και τον Πάροχο σε περίπτωση αγωγών και άλλων αξιώσεων τρίτων (είτε δικαιολογούνται είτε όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δικηγόρου και των δικαστικών εξόδων . κόστος) που προκύπτει από ή σε σχέση με (1) μη εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, (2) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραγωγής, δικαιωμάτων μετάδοσης ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) κατάχρηση άλλων προσώπων των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη για τον όρο και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και (4) δηλώνει ψευδώς να την παρουσία ή απουσία της ποιότητας ενός καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Αρ. 33.  Ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος σε τυχαίων συμβάντων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων διαταγών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Αρ. 34. (1)  Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από τον Χρήστη σε τρίτους.

(2) Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε ακίνητα ή μη ιδιοκτησίες, εκφραζόμενες σε χαμένα κέρδη ή ζημίες που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του SKY OPTICS και της σύναψης συμβάσεων προς πώληση με τον Προμηθευτή.

(3) Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω προβημάτων.

(4) Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις βάσει των προϊόντων, ειδήσεων και άρθρων στην πλατφόρμα  SKY OPTIC.

Αρ. 35. (1) Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και από αυτό προκύπτει απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμός πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Προμηθευτής δεν έχει καμια ευθυνη σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής δεδομένων που προέκυψε ως αποτέλεσμα εσφαλμένης αναγνώρισης τρίτου, ο οποίος εμφανίζεται ως Χρήστης, εάν απο τις περιστάσεις ο Προμηθευτής μπορεί να κρίνει ότι αυτό το άτομο είναι ο Χρήστης.

 

XIII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

"Αρ. 36. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  υποχρεούνται να προστατεύουν αμοιβαία τα δικαιώματα και τα νομικά τους συμφέροντα, καθώς και να διατηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία έχουν γίνει κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής υποχρεούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης να μην δημοσιοποιούν γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ διαδικτύου, προσωπικούς ή δημόσιους ιστότοπους κ.λπ.

Αρ. 37. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των όρων χρήσης και και ένα ειδικό συμβόλαιο μεταξύ του Προμηθευτή στην πλατφόρμα  SKY OPTIC  και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Αρ.38. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Ap.39 

(1) Οι νόμοι της ΕΕ εφαρμόζονται στα ζητήματα που δεν επιλύονται στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της.

(2) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραπέμψει όλες τις διαφορές με τον Προμηθευτή σχετικά με την εφαρμογή αυτής της σύμβασης στην πλατφόρμα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου, διαθέσιμη στη¨ https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ ? event = main.home.show. Σε περίπτωση που η συμφωνία είναι αδύνατη εκτός δικαστηρίου τα μέρη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά για επίλυση από τα αρμόδια δικαστήρια και την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.

Αρ.40.  Οι όροι χρήσης τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες στις 22 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

 

Παράρτημα № 1 - Τυπικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 

Πρότυπο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

 

 

(συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν θέλετε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

 

– Παραλήπτης Sky Optic Ltd. ΑΦΜ 203514101, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης Sofia 1000, Alexander Stamboliyski 27A

–Με το παρόν ειδοποιώ / ειδοποιούμε * ότι αρνούμαι / αρνούμαστε * τη σύμβαση για την αγορά των ακόλουθων αγαθών * / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας *

–Παραγγέλθηκε στις * / παραδόθηκε στις *

– Όνομα η του/των χρήστη/ωνχρηστών

– Διεύθυνση του/των χρήστη/ωνχρηστών

– Υπογραφή των χρηστών (μόνο σε περίπτωση που η φόρμα είναι σε χαρτί)

–Ημερομηνία

------------------------------------------------------

*Το περιττό διαγράφεται.

 

 

 

 

Παράρτημα № 2 - Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

 

Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 

Τυπικές οδηγίες για ακύρωση:

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
 2. Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, χωρίς να δώσετε λόγους, εντός 14 ημερών.
 3. Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτοι εκτός του μεταφορέα έχετε παραλαβει το προϊόν

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο  SKY OPTIC για την απόφασή σας να αποσυρθείτε από τη σύμβαση με μια σαφή αίτηση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail).

"Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την φόρμα υπαναχώρησης ή άλλη σαφή αίτηση στον ιστότοπό μας  SKY OPTIC. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας στείλουμε αμέσως ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της υπαναχώρησης

Για να τηρήσετε την προθεσμία για την υπαναχώρηση, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης

 1. Λειτουργικότητα της υπαναχώρησης.

Εάν αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε το ποσό των πληρωμών που έχουμε λάβει από εσάς

Copyright © 2024, Sky Optic. All Rights Reserved. Online store by Stenik